ภาพกิจกรรม
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดยนางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียน #ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผนดิน #เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2565,09:17   อ่าน 55 ครั้ง