ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญวันพระ ฟังเทศ ฟังธรรม ณ วัดไผ่ล้อม
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ครูประจำชั้น และนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันพระ ฟังเทศ ฟังธรรม ณ วัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามให้กับนักเรียนทุกคน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:07   อ่าน 47 ครั้ง