ภาพกิจกรรม
คณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 #ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
นอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2565
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์) นำโดยนางอำไพ ลิ้มประสาท ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางสาวฉัตราภรณ์ พวงงินสกุล นางสาวอารีรัตน์ ยิ้มเยี่ยมสุข รองผู้อำนายการโรงเรียน และคณะครูนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 #ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงได้ศึกษาการดำรงชีวิตของสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ ชมความสามารถพิเศษของสัตว์ชนิดต่างๆ และนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ควบคู่ไปกับการเปิดโลกทัศน์ทางการเรียนรู้นอกห้องเรียน????????????
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,11:24   อ่าน 46 ครั้ง